http://www.ft.lt
http://www.anc.lt
http://www.dpservisas.lt/
http://www.kibinas.lt/
http://www.briedis.eu
www.perkunas.lt
http://www.lmssc.smm.lt/
http://www.lmsa.lt

Vilnius 2012


Daugiadienės orientavimosi sporto varžybos „Vilnius 2012“

INFORMACIJA

1 diena (2012-05-04)

Atvykimas. Varžybų centras . Vykti Nemenčinės plentu, sukti į Saulėtekio gatvę, pravažiuoti Lukoil degalinę ir už troleibusų sustojimo (30m.) sukti į dešinę pagal markiruotę. Nei viename žemėlapyje ši nauja gatvelė nepažymėta. Automobilius parkuoti pagal galiojančias “Kelių eismo taisykles”.

Vietovė. Labai urbanizuota vietovė, daug atvirų vietovių, pastatų, laiptų, sienelių, daug krūmelių bei gyvatvorių. Apie 40 proc. vietovės užima gyvenamieji namai, jų kiemai ir 60 proc. vidutinio ir gero prabėgamumo miškas . Reljefas vidutinio raižytumo. Žemėlapio pietryčiuose dominuoja šlaitas iki 35 m. Kelių ir takų tinklas labai tankus.

Žemėlapis. Antakalnis, sudarytas 2012 m. Žemėlapio autorius Gediminas Trimakas. Mastelis M 1:5000. Horizontalių laiptas 2,5 m.

Trasas planavo Gediminas Trimakas, OSKD – Tomas Stankevičius.

Starto tvarka

Dalyviai kviečiami 3 min prieš tikrą starto laiką.

Sport Ident kortelių išvalymas prieš įėjimą į starto koridorių.

Žemėlapiai išduodami starto metu. Žemėlapius dalyviams pasiima patys.

Nuo starto iki orientavimosi pradžios 50 metrų.

Nuo varžybų centro iki starto apie 1,5 km (netoli Antakalnio turgelio, P.Širvio g.)

Apšilimas Antakalnio gatve pakeliui į startą, varžybų centro teritorijoje ir starto pievoje. Kitur bėgti prieš startą DRAUDŽIAMA.

Tualetai tik varžybų centre

Kontrolinis laikas dalyviui 1,5 val.

Pavojingos vietos. Būkite atidūs kirsdami gatves, kiemus, leisdamiesi nuo kalnų (ypač su dviračiais).

2 diena (2012-05-05)

Atvykimas. Varžybų centras . Iš Vilniaus vykti autostrada link Kauno, pravažiavus “Karališką kibininę” sukti į Rykantus, važiuoti keliu Nr. 4735 apie 2,5 km. Automobilių parkavimas ant kelio Nr. 4735, kairėje kelio pusėje (vykstant nuo Rykantų).

Vietovė. Dominuoja vidutinio ir gero prabėgamumo miškas . Reljefas raižytas, dominuoja kalnai, šlaitai, griovos. Kelių ir takų tinklas vidutiniškai tankus.

Žemėlapis. Rykantai, sudarytas 2012 m. Žemėlapio autorius Vytautas Tamulionis. Mastelis varžybose bėgte M 1:10 000. Horizontali ų laiptas 2,5 m.

Trasas planavo Adolfas Mackonis, OSKD – Tomas Stankevičius.

Starto tvarka

Dalyviai kviečiami 3 min prieš tikrą starto laiką.

Sport Ident kortelių išvalymas prieš įėjimą į starto koridorių.

Žemėlapiai išduodami starto metu. Žemėlapius dalyviams pasiima patys.

Nuo starto iki orientavimosi pradžios 80 metrų.

Nuo varžybų centro iki starto apie 450 metrų.

Apšilimas Plentu pakeliui į startą ir atgal, varžybų centre.

Kontrolinis laikas. Dalyviui 3,0 val.

Finišas. Bus du atskiri OSKD varžybų dalyvių finišai ir vienas bėgikų. Nesusimaišykite.

Tualetai. Pakeliui į startą.

Pavojingos vietos. Status Neries upės šlaitas, plentas. Plentu nelabai dažnai važinėja automobiliai, bet būkite atidūs. Plentu taip pat važiuos ir OSKD varžybų dalyviai – gerbkite vieni kitus, nežiopsokite ant plento ir netrukdykite.

3 diena (2012-05-06)

Atvykimas. Varžybų centras . Iš Vilniaus vykti keliu Nr. 202 pro Pagirius. Atvykus į Rūdninkus (Šalčininkų rajonas) pervažiuoti Merkio upę, toliau 6 km pagal markiruotę. Automobilius parkuoti miško kelio, vedančio į varžybų centrą dešinėje pusėje. Autobusų parkavimas likus 1,5 km iki varžybų centro.

Vietovė. Unikali vietovė – Rūdninkų poligono šiaurinė dalis ir aplinkiniai miškai. Reljefo formos – iki 15 m. aukščio žemyninės kopos ir lygumos, vietomis su daugybe įvairaus dydžio bombų išmuštų duobių. Poligono teritorija, užimanti apie 70% žemėlapio ploto, pusiau atvira, priaugusi pavienių medžių, daugiausia pušaičių ir užaugusi viržiais, kas ženkliai apsunkina bėgimą. Kelių ir proskynų tinklas retas, nemažai kelių smėlėti, todėl pasunkinto bėgamumo.

Žemėlapis. Rūdninkų poligonas, sudarytas 2012 m., panaudojant naujausias ortofotonuotraukas ir lazerinio žemės paviršiaus skenavimo taškų duomenis. Visos bobmų duobės žemėlapyje pavaizduotos tiksliai. Žemėlapio autorius Saulius Kireilis. Mastelis varžybose bėgte M 1:10 000. Horizontalių laiptas 2,5 m.

Trasas planavo Saulius Kireilis, OSKD – Tomas Stankevičius.

Starto tvarka

Dalyviai kviečiami 5 min prieš tikrą starto laiką. Nepamirškite prisiklijuoti „Starto lipdukų. OSKD varžybų dalyviams startas bendras.

Sport Ident kortelių išvalymas prieš įėjimą į starto koridorių.

Žemėlapiai išduodami starto metu. Žemėlapius dalyviams pasiima patys.

Nuo starto iki orientavimosi pradžios 80 metrų.

Nuo varžybų centro iki starto apie 300 metrų.

Apšilimas. Miško keliu link Rūdninkų ir atgal.

Kontrolinis laikas. Dalyviui 2,0 val.
ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ „VILNIUS 2012“ 
NUOSTATAI

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Orientavimosi sporto varžybos „Vilnius 2012“ vykdomos siekiant populiarinti orientavimosi sportą Lietuvos ir Vilniaus m. gyventojų tarpe, skatinti žmones sistemingai sportuoti, tobulėti ir stiprinti savo sveikatą.
2. Išaiškinti stipriausius atskirų grupių sportininkus.

II. ORGANIZAVIMAS

3. Varžybas organizuoja orientavimosi sporto klubas „Perkūnas“.

4. Varžybų vyr. teisėjas Mindaugas Grašys, vyr. sekretorius Darius Sadeckas.

III. LAIKAS IR VIETA

5. Varžybos vyks 2012 m. gegužės 4 – 6 d. Vilniaus apylinkėse.
2012-05-04 Antakalnis, (žemėlapis sudarytas 2012 m.) Startas 17.00 val. (OSKD 16.00 val.)

Žemėlapio fragmentas: 

2012-05-05 Rykantai, (žemėlapis sudarytas 2012 m.) Startas 11.00 val. (OSKD 10.00 val.)

Žemėlapio fragmentai:   

2012-05-06 Rūdninkų poligonas, (žemėlapis sudarytas 2012 m.) Startas 10.30 val. uždelstu startu (OSKD 9.30 val).

Žemėlapio fragmentas: 

Informacija apie Rūdninkų mišką: Atsisiūsti (.doc)

IV. DALYVIAI

6. Varžybose dalyvauja visi norintys, laiku pateikę paraiškas.

7. Dalyviai skirstomi į grupes W – moterų ir M – vyrų. Varžybos vykdomos šiose grupėse:

W/M 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 21S, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70.

OSKD grupės: MBWE (kalnų dviračiai moterų elitas), MBME (vyrų elitas), MBWA, MBMA, MBW14, MBM14, MBW16, MBM16, MBW18, MBM18, MBW40, MBM40.

Atvira grupė, be išankstinės registracijos, be starto protokolų: Open.

Grupėje užsiregistravus mažiau kaip 5 dalyviams, organizatoriai pasilieka teisę savo nuožiūra apjungti grupes.

W/M10 – trasa nurodyta kryptimi, KP ant keliukų.

V. ATSIŽYMĖJIMAS

8. SPORT Ident. SPORT Ident kortelių nuoma: W/M10-18 1 Lt / dienai, kitoms grupėms – 3 Lt / dienai.

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

9. „Vilnius 2012“ asmeninėse varžybose dalyvių vietos nustatomos pagal trasoje sugaištą laiką sumuojant 3 dienų rezultatus.

VII. APDOVANOJIMAI

10. Varžybų 1-3 vietos laimėtojai (21E 1-6 vietų) apdovanojami prizais.

VIII. DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS

11. Dalinėms varžybų organizavimo išlaidoms padengti dalyviai moka dalyvio mokestį:

Paraiškos pateikimas

W/M 10-18

W/M 20, 70

W/M 21-65

OSKD suaugę / jaunimas/ vaikai

3 dienos

1 diena

3 dienos

1 diena

3 dienos

1 diena

3 dienos

1 diena

iki 2012 04 27

35 Lt

13 Lt

50 Lt

18 Lt

65 Lt

25 Lt