http://www.ft.lt
http://www.anc.lt
http://www.dpservisas.lt/
http://www.kibinas.lt/
http://www.briedis.eu
www.perkunas.lt
http://www.lmssc.smm.lt/
http://www.lmsa.lt

Daugiadienės Vilnius 2016

Nuostatai ATSISIŲSTI (.doc)

headerORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ „VILNIUS 2016“ 
NUOSTATAI  

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

1. Orientavimosi sporto varžybos „Vilnius 2016“ vykdomos siekiant populiarinti orientavimosi sportą Lietuvoje, skatinti žmones sistemingai sportuoti, tobulėti ir stiprinti savo sveikatą. 
2. Išaiškinti stipriausius atskirų grupių sportininkus.  

 

II. ORGANIZAVIMAS  

3. Varžybas organizuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir orientavimosi sporto klubas „Perkūnas“.  

4. Varžybų direktorius Mindaugas Grašys, vyr. teisėjas Tomas Stankevičius,  vyr. sekretorius Darius Sadeckas.  

 

III. LAIKAS IR VIETA  

5. Varžybos vyks 2016 m. gegužės 13 – 15 d. Vilniaus apylinkėse ir Pabradėje.  

 

2016-05-13      Markučiai, Vilnius, žemėlapis sudarytas 201   6m. Startas 17.00 val. (OSKD 16.00 val.). Prailginta sprinto trasa.


markuciai


 

Trasa eis, tiek per mišką, tiek ir gyvenamųjų namų kvartalus. Aukščių skirtumas tarp žemiausios   ir aukščiausios vietos 60 metrų.  

Daug keliukų, atvirų vietovių, urbanizuotų teritorijų.  

Žemėlapio plotas apie 2,5 kv. kilometrai.  

Mastelis 1: 5 000,  horizontalės kas 2,5 m.  

Žemėlapio autorius: Henrikas Ulevičius.  


Varžybų centras:

  markuciai final


 

2016-05-14 Laumena, Pabradė (~ 50 km nuo Vilniaus centro), žemėlapis atnaujintas 2016 m. panaudojant Lidar medžiagą. Startas 11.00 val. (OSKD 10.00 val.). Ilga trasa.


laumena

Reljefo formos labai įvairios: smulkios ir vidutinio dydžio įvairių formų duobės, lomos, kalvos, pelkutės. Pasitaiko ir stambesnių iki 30m šlaitų. Žemiausia vieta 133 m, aukščiausia - 195 m virš jūros lygio.     

Vyrauja gero ir vidutinio bėgamumo pušynai ir eglynai. Bėgamumą kai kur riboja lazdynų ir eglaičių pomiškis, jaunuolynai, priaugę kirtimai. Kelių ir proskynų tinklas vidutinio tankumo.  

Viena sudėtingiausių ir įdomiausių orientavimosi požiūriu vietovių      Lietuvoje. Žemėlapio plotas apie 8 kv. kilometrų.  

Žemėlapis atnaujintas 2016 m. panaudojant Lidar medžiagą.  

Mastelis 1:10 000, horizontalės kas 2,5 m.  

Žemėlapio autorius: Saulius Kireilis.  

 

Varžybų centras:

pabrade final


http://www.maps.lt/map/  default.aspx?lang=lt#obj=  607771;6097274;Pa%C5%BEym%C4% 97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=  607996,6096876&z=5000&lrs=  vector,hybrid_overlay,vector_  2_5d,stops,zebra


2016-05-15 Giruliai, Zujūnų sen., Vilniaus rajonas (~ 16 km nuo Vilniaus centro), žemėlapis sudarytas 201 6m. Startas 10.30val. uždelstu startu. OSKD bendras startas  9.30 val. Vidutinė trasa. 


 


Dominuoja vidutinio prabėgamumo miškas   . Reljefas įvairus nuo labai raižyto, kuriame dominuoja kalnai, šlaitai, griovos,   vidutinio dydžio įvairių formų duobės, lomos, kalvos   iki plokščių kvartalų. Kelių ir takų tinklas retas. Yra kirtimų, miško valymo teritorijų.  

Žemėlapio plotas apie 4 kv. kilometrai.  

Mastelis 1: 10 000,  horizontalės kas 2,5 m.  

Žemėlapio autorius: Vytautas Tamulionis.  

 

Varžybų centras:

giruliai Final


http://www.maps.lt/map/  default.aspx?lang=lt#obj=  570586;6062845;Pa%C5%BEym%C4% 97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=  570978,6062744&z=5000&lrs=  vector,hybrid_overlay,vector_  2_5d,stops,zebra
 


PRELIMINARŪS TRASŲ PARAMETRAI

   Vilnius trasos16 page 001
 


IV. DALYVIAI  

6. Varžybose dalyvauja visi norintys, laiku pateikę paraiškas.   

7. Dalyviai skirstomi į grupes W – moterų  ir M – vyrų. Varžybos vykdomos šiose grupėse:  

W/M 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 21S, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70.  

OSKD grupės: MBWE (kalnų dviračiai moterų elitas), MBME (vyrų elitas),  MBWA, MBMA, MBW14, MBM14, MBW16, MBM16, MBW18, MBM18, MBW40, MBM40.  

Atvira grupė, be išankstinės registracijos, be starto protokolų:  Open.  

Grupėje užsiregistravus mažiau kaip 5 dalyviams, organizatoriai pasilieka teisę savo nuožiūra apjungti grupes.  

W/M10 – trasa nurodyta kryptimi, KP ant keliukų.  

 

V. ATSIŽYMĖJIMAS  

8. SPORT Ident. SPORT Ident kortelių nuoma: W/M10-18  0,3 € /dienai, kitoms grupėms – 1 € /dienai.  

 

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS  

9.  „Vilnius 2016“ asmeninėse varžybose dalyvių vietos nustatomos pagal trasoje sugaištą laiką sumuojant 3 dienų rezultatus.  

 

VII. APDOVANOJIMAI  

10. Varžybų 1-3 vietos laimėtojai (21E 1-6 vietų) apdovanojami prizais.  

 

 

VIII. DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS  

11. Dalinėms varžybų organizavimo išlaidoms padengti dalyviai moka dalyvio mokestį:  

Paraiškos pateikimas

W/M 10-18  

W/M 20, 70  

W/M 21-65  

OSKD suaugę / jaunimas/ vaikai

   

3 dienos

1 diena

3 dienos

1 diena

3 dienos

1 diena

3 dienos

1 diena

iki 2016 05 06  

10 €  

4 €  

16 €  

6 €  

22 €  

8 €  

26/ 18/ 12 €  

9/ 7/ 5 €  

po 2016 05 06, esant laisvoms vietoms  

13 €  

5 €  

20 €  

7 €  

28 €  

10 € 

30/ 22/ 14 €  

 

10/ 8/ 6 €  

 

Open vienai dienai – 8 €  

Mokėti pavedimu:      Orientavimosi sporto klubas „Perkūnas“  

Įmonės kodas 191863569  

AB „Swedbank“, a/s LT337300010002447257  

arba grynais pinigais varžybų vietoje.  

12. Nuolaidos mokinių kolektyvų komandoms: 25 žmonės ir daugiau – 10 %,  nuolaida šeimai - 10% (šeimoms, kuriose startuoja mažiausiai 3 žmonės, kur bent vienas iš jų vaikas). Nuolaidos nesumuojamos ir galioja startuojant visas tris dienas (būtina nurodyti paraiškoje).  

13. Už registruotą, bet neatvykusį dalyvį, mokama 50 % starto mokesčio.  

 

IX. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA IR DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS  

14. Išankstinės paraiškos priimamos iki 2016 05 06 internete  https://www.dbtopas.lt/takas/lt/varz/2016008. Iki 2016 05 06 d. galimas nemokamas registracijos atsisakymas arba grupės keitimas. Pakeitimų daromų po 2016 05 06 d. toje pačioje grupėje kaina 0,5 €. Grupės keitimas yra laikomas nauja registracija.  

15. Registracija 2016 05 13 d. nuo 14.00 iki 16.00 val. 1-os dienos finišo vietoje.  

16. Organizacija, treneris arba sportininkas registruodamasis į varžybas patvirtina, kad varžybose dalyvaus pasitikrinęs sveikatą bei prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir panašiai.) riziką ir atsakomybę, bei įsipareigoja dėlto nereikšti varžybų organizatoriams jokių pretenzijų. (''Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarka'' Patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr.301 5 priedas).  

17. Kiekvienas varžybų dalyvis registruodamasis tuo pačiu sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.  

 

 

XI. PAPILDOMA INFORMACIJA  

www.perkunas.lt  okperkunas@gmail.com  

Mindaugas Grašys, tel. +370 684 11444  

Tomas Stankevičius, tel. +370 687 11142
Darius Sadeckas, tel. +370 699 37127 arba el. paštu